Copyright 2019 - Custom text here

Ile mogą kosztować notariusze? Kraków wyjaśnia wszystkie zawiłości

 

Niedoświadczeni klienci podają rożne ceny, często z kosmosu, informuje przedstawiciel firmy Kulakowscy . Notariusze z Krakowa nie mogą sztucznie zawyżać kosztów czynności notarialnych, ponieważ maksymalne stawki ustalane są odgórnie i nie można się do nich nie stosować. Co najwyżej można zaoferować klientowi niższą cenę lub podjąć negocjacje. Warto zatem zorientować się w kosztach i dowiedzieć się, ile mogą zażądać od nas notariusze. Kraków służy pomocą i podsuwa przykładowy cennik:

 

Czynność notarialna

Cena maksymalna

Protokół przyjęcia dokumentu na przechowanie

50 zł (+20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc)

Protokół niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

100 zł

Protokół dziedziczenia – notariusze z Krakowa zajmują się tym na co dzień

100 zł

Protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej

300 zł

Protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750 zł

Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy – tu też pojawiają się notariusze. Kraków współpracuje z biznesem

1100 zł

Protokół zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w powyżej lub posiedzenia zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

500 zł

Inny protokół wymagający notariuszy, np. z Krakowa

200 zł

 

 

Ile mogą zażądać od nas notariusze - Kraków służy pomocą.

 

 

f t g m