Copyright 2019 - Custom text here

Jak znaleźć uniwersalne szkolenie? Coaching podstawą

 

Uniwersalne szkolenie? Coaching to jak się okazuje bardzo obszerne źródło wiedzy. Jak pokazuje przykład wszechnica.uj.pl , można bazując na doświadczonej kadrze szkoleniowców, ekspertach w swoich dziedzinach i praktykach znaleźć odpowiedź na wiele pytań, które są uniwersalne na wielu płaszczyznach, w wielu dyscyplinach, na rozmaitych ścieżkach kariery. Poprzez szkolenia, coaching staje się bliższy i sprawdza się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, tam gdzie chcemy stworzyć zespół prężnie i aktywnie działający.

 

„Burza mózgów” podczas szkolenia coachingu pomaga zmienić podejście do codziennych zadań.

 

Prowadzenie rozmów coachingowych na szkoleniach, coaching w kwintesencji, pozwala w wielu aspektach sprawnie wprowadzić w życie wiedzę i umiejętności zdobyte na kursach:

 

  • Wybrane narzędzia coachingowe wspomagają efektywne wyznaczanie celów,

  • Narzędzia ułatwiają poszukiwanie rozwiązań – na zasadzie aktywowania poszczególnych członków załogi,

  • Rozmaite ćwiczenia pobudzają wyobraźnię i zachęcają do zastosowywania narzędzi w praktyce,

  • Rozmowy coachingowe prowadzone pod nadzorem wykładowców pozwalają wprowadzić je w życie w okresie po szkoleniu,

  • Coaching staje się nowym podejściem do codziennych sytuacji.

 

„Burza mózgów” podczas szkolenia coachingu pomaga zmienić podejście do codziennych zadań i kontaktów ze współpracownikami, a zadanie domowe jakim jest praktykowanie rozmów z użyciem narzędzi coachingowych w codziennych sytuacjach sprawia, że nasze interakcje z innymi już nigdy nie będą takie same.

 

f t g m