Copyright 2021 - Custom text here

Prawne doktryny socjaldemokratyczne

Prawo demokratyczne – to główna idea prawna w socjaldemokracji. W myśl tej idei państwo powinno znosić nierówności społeczne, powinno także dbać o obywateli – zapewniać im opiekę zdrowotną, a także społeczną. Każdy obywatel ma prawo do głosu i własnego zdania. 

 

Prawo do wolności – Socjaldemokraci za jedną z najwyższych wartości uznają wolność. Prawo do wolności w socjaldemokracji jest niezwykle ważne, dlatego idea socjaldemokracji przewiduje równorzędne prawa do mniejszości i obywateli o różnych poglądach. W socjaldemokracji przestrzeganie praw kobiet jest również bardzo ważne. 

 

Prawo do świeckiego państwa – socjaldemokraci opowiadają się za rozdzieleniem państwa od kościoła i kierowaniem się ku państwu świeckiemu. Domagają się niezależności państwa od władzy kościelnej. 

 

Prawo pracownicze - w socjaldemokracji prawa pracownika maja bardzo duże znaczenie. Socjaldemokraci opowiadają się za funkcjonowaniem związków zawodowych, jak również za większym wpływem pracownika na przedsiębiorstwo. Samorządność pracownicza jak najbardziej popierana jest przez socjaldemokratów.  

 

f t g m