Copyright 2021 - Custom text here

Ochrona praw pracowniczych

W dzisiejszych realiach bardzo często zdarza się, iż prawa pracownika nie są przestrzegane. Często możemy spotkać się z sytuacją, gdy pracownik pracuje na tak zwanych umowach śmieciowych, mimo iż warunki jego pracy odpowiadają warunkom pracy, które podlegają pod umowę o pracę. Idea socjaldemokracji opowiada się prawami pracowników i stoi na straży ich przestrzegania.

 

Obowiązki i prawa pracownika

 

Pracownik ma wykonywać obowiązki jedynie te, które są  zapisane w umowie między pracodawcą a pracownikiem. Pracownik ma prawo do ośmiogodzinnego dnia pracy, dni wolnych oraz urlopów. Ma prawo czuć się dobrze w swojej pracy, bez nacisków ze strony pracodawcy czy innego pracownika. 

 

Godziwe wynagrodzenie 

 

Pracownik ma również prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę. Przepisy prawa mówią, iż wynagrodzenie musi być wypłacane pracownikowi przynajmniej raz w miesiącu. Wynagrodzenie musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika, jego umiejętnościom, jak również rodzajowi wykonywanej pracy. 

 

Zakaz dyskryminacji

 

Pracodawca ma obowiązek traktować swoich pracowników równo niezależnie od ich wieku, płci, wyznania, czy orientacji seksualnej. Nie można dyskryminować  pracowników również ze względu na przekonania polityczne, niepełnosprawność, narodowość. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Pracownik ma również prawo pracować w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników zobowiązane jest do przestrzegania przepisów BHP. 

 

Jeśli prawa pracownika są łamane warto zgłosić się do odpowiednich instytucji, które będą miały odpowiednie narzędzia, aby rozstrzygnąć dany problem. Można również zgłaszać do takich portali jak nasz – my również postaramy się pomóc!

f t g m