Copyright 2021 - Custom text here

Prawa człowieka

Jest to pewna koncepcja, w myśl której człowiek ma prawo do podstawowych praw wynikających z godności natury ludzkiej. Prawa człowieka muszą być przestrzegane, ponieważ zapewnione są one człowiekowi bezwarunkowo. Na straży ich przestrzegania stoją odpowiednie Instytucje.

 

Prawa człowieka są obowiązują każdego człowieka – są powszechne, przysługują od pierwszych chwil narodzin – są przyrodzone, są niezależne od władzy, są naturalne i niepodzielne.

 

Do czego człowieka ma niezaprzeczalne prawo?

 

  1. przede wszystkim prawo do godnego życia – ma również prawo do szczęścia i decydowania o swoich losach

  2. obywatel ma również prawo do opieki zdrowotnej,

  3. ma również prawo do wolności słowa, wyznania, przynależności

  4. człowiek ma również prawo do sprawiedliwego sądu,

  5. każdy obywatel na świecie ma również prawo do nauki,

  6. człowiek ma również prawo do pracy

 

Instytucje stojące na straży praw człowieka

 

Na straży praw człowieka stoi Rada Praw Człowieka ONZ, która ma siedzibę w Genewie, jak również Komitet praw Człowieka w ONZ. Również Europejski Trybunał Praw Człowieka, który ma siedzibę w Strasburgu czuwa nad przestrzeganiem praw człowieka.

f t g m