Copyright 2021 - Custom text here

Prawa kobiet

Prawa kobiet dzięki obecnie działającym organizacjom przestrzegane są coraz częściej, jednak dawniej wcale tak nie było. Kobiety często wykonujące takie sam prace, jak mężczyźni, dostawały za to niższe wynagrodzenie.

 

Dzisiaj, mimo iż są to całe szczęście coraz rzadsze przypadki, również łamane są prawa kobiet. Jeśli jesteśmy świadkiem takiego zdarzenia, należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi instytucjami.

 

Kobiety mają prawo do …

 

… takie samego traktowania, jak mężczyźni

… takiego samego wynagrodzenia za taką samą pracę jak mężczyźni

… do pełnoprawnego uczestnictwa w wyborach

f t g m